Kurzy a semináře DVPP

Pravidla pro přihlašování na semináře

Přihlášení na vzdělávací programy

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím

Oba typy přihlášení jsou považovány za závazné a jsou vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.


Platba

Platba fakturou

Platbu přijímáme převodem po vystavení faktury, která je zaslána elektronicky plátci uvedenému ve fakturačních údajích. Splatnost faktur je 7 dní.

Platba převodem

Platbu převodem přijímáme nejpozději 5 dní před konáním semináře.

Číslo účtu: 117489313/0300
Variabilní symbol: číslo uvedené u vzdělávacího programu
Do poznámky: Jméno účastníka semináře

DPH

Akreditovaná školení jsou osvobozena od DPH v případě, že účastník spadá do cílové skupiny dané oblasti  - DVPP.


Odhlášení ze vzdělávacího programu

Akceptujeme odhlášení prostřednictvím vyplněné písemné odhlášky emailem.
Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu provede účastník emailem nejpozději 5 dnů před konáním semináře na email simona.vyhnankova@vtn.agel.cz.

Odhláška je umístěna u každé anotace vzdělávací akce nebo v sekci Programová nabídka DVPP.

Storno poplatek

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené účasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu.

Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.


Kontaktujte nás

emailen na adrese simona.vyhnankova@vtn.agel.cz


Školení na míru

Všechna naše školení zajistíme také na míru pro celý Váš pracovní tým. Viz pro učitele (DVPP)


Přílohy: